Nieuws over Driekoningen-zingen in afgelopen jaren.
Het Driekoningen-zingen kreeg in afgelopen jaren heel wat media-aandacht. Een overzicht van de berichtgeving vindt u hier.
Er was in de afgelopen jaren ruime belangstelling voor de bestelling van de huiszegenkaarten. Een 40-tal parochies/parochieclusters in de drie ...
In Roermond werden twee bijeenkomsten georganiseerd in het kader van het Driekoningen-zingen, één in december en één met het feest ...
Al met al is er een en ander gebeurd ondanks de beperkingen. Misschien zijn er meer parochies waar mooie bijeenkomsten ...
Je herkent ze aan hun kronen en de ster. Een oud gebruik met vele pastorale kansen voor parochies, maar ook voor gezinnen. Lees verder wat de mogelijkheden zijn op deze website van het Driekoningenzingen.
Met het Driekoningen-zingen brengen we vreugde naar de mensen thuis omdat Christus is geboren opdat alle mensen Gods liefde, vrede en vreugde mogen leren kennen.
Het Driekoningen-zingen biedt vele pastorale kansen vanwege de vele aspecten dat het feest van Driekoningen rijk is. Het Driekoningenzingen is ...
Het Driekoningen-zingen is bedoeld voor parochies en geloofsgemeenschappen die ook de organisatie ter hand zullen nemen. Het is gericht op ...
Wat komt er allemaal bij kijken en hoe gaat u concreet aan de slag? Hier vindt u een volledig uitgewerkt draaiboek.
Kronen maken, liederen zingen, weten waarom je langs de deur gaat met die ster en de huiszegen. Hier is alles ...
Heb je vragen of zoek je ondersteuning? Neem gerust contact op. Dit kan via de deze pagina. Wij nemen zo ...
Met het Driekoningen-zingen brengen we vreugde naar de mensen thuis omdat Christus is geboren opdat alle mensen Gods liefde, vrede en vreugde mogen leren kennen.
Het (hoog)feest van Driekoningen wordt ook wel Epifanie of Openbaring van de Heer genoemd. We vieren dat God de Vader ...
De veelheid van betekenissen van het Driekoningen-zingen is terug te vinden in de betekenis van het feest van Driekoningen of ...
Heeft feest van Driekoningen of Epifanie vindt zijn oorsprong in het getuigenis van de evangelist Mattheus over het bezoek van ...
Het Driekoningen-zingen is een heel oud gebruik dat mogelijk ontstaan is uit de mysteriespelen. Deze liturgische spelen hielpen de (vaak ...
Duitsland kan zich erop beroepen de grootste georganiseerde kinderen voor kinderen hulpactie binnen haar grenzen te hebben, namelijk het ‘Sternsingen’ ...
In Nederland trokken gedurende de late Middeleeuwen (arme) mensen verkleed als koningen zingend langs de deuren. Met een ster en ...
Het Driekoningen-zingen biedt vele pastorale kansen vanwege de vele aspecten dat het feest van Driekoningen rijk is. Het Driekoningenzingen is een mooie, leuke en zinvolle activiteit die tegelijkertijd compact is...
Kinderen, jongeren en hun begeleiders worden verder binnengeleid in het geloof van Gods Menswording, de betekenis van de Kerstkring en ...
Geloof vraagt om gekend maar bovenal ook gevierd te worden. In een zendingsliturgie, wordt het evangelie gelezen waarin wordt verhaald ...
Hart van ons geloof is de liefde tot God en de naaste (Mt. 22, 40). De liefde wil gedeeld worden. ...
Het geloof moet zich uiten in daden (Jak. 2, 17). Dat mag materieel maar zeker ook immaterieel zijn. Het Driekoningen-zingen ...
Het Driekoningen-zingen mag een opstap zijn naar meer. Het is zeer denkbaar dat de kinderen (en de ouders/begeleiders) veel plezier ...
Het Driekoningen-zingen is bedoeld voor parochies en geloofsgemeenschappen die ook de organisatie ter hand zullen nemen. Het is gericht op kinderen en jongeren en hun ouders, mensen van de hele...
Het Driekoningen-zingen is in de eerste plaats bedoeld voor kinderen en jongeren, namelijk om hen Christus (beter) te leren kennen ...
Naast de deelname van tieners en jongeren zijn ook de ouders en andere begeleiders van harte uitgenodigd om mee te ...
Omdat het Driekoningen-zingen zich niet alleen afspeelt binnen de muren van de kerk of kerkelijke gebouwen, maar de beweging naar ...
Het Driekoningen-zingen wordt gekenmerkt door een beweging naar buiten, de parochie in, maar ook nog een andere beweging naar buiten, ...
Als we ons de vraag stellen “Voor wie is het Driekoningen-zingen bedoeld?” dan mogen we “Wie” ook met een hoofdletter ...
Het Driekoningen-zingen kent een huisliturgie. Er wordt gezongen en gebeden aan de deur en het huis wordt gezegend. Het zou ...
Wat komt er allemaal bij kijken en hoe gaat u concreet aan de slag? Hier vindt u een volledig uitgewerkt draaiboek.
Voor het organiseren van het Driekoningenzingen is het noodzakelijk een team samen te stellen van enkele mensen die de organisatie ...
Eerste en belangrijke taak van het Driekoningen-zingen-team is het vastleggen van een aantal data en bijbehorende locaties. Het Driekoningen-zingen valt ...
Met een klein team is het mogelijk om het Driekoningen voor te bereiden, om de mensen en materialen te verzamelen ...
Kronen maken, liederen zingen, weten waarom je langs de deur gaat met die ster en de huiszegen. Hier is alles te vinden wat je nodig hebt voor zowel de voorbereidingsbijeenkomsten...
Op hun tocht bezoeken de verklede koningen de huizen in stad of dorp en brengen de vreugde van Kerstmis vanuit ...
Tijdens het Driekoningen-zingen brengen de kinderen de vreugde van de geboorte van Christus naar de mensen thuis. Zo zijn zij ...
Je herkent zangers van Driekoningen aan hun kronen en de ster. Om die herkenning te realiseren gaat er geknutseld worden. ...
Op de dag van het Driekoningen-zingen worden de koningen gezegend en gezonden. De zending kan plaatsvinden tijdens een eucharistieviering of ...
Als je langs de deuren bent gegaan, zeker in weer en wind, dan is het tijd voor chocomel met koek. ...