Missie: het delen van het geloof

Hart van ons geloof is de liefde tot God en de naaste (Mt. 22, 40). De liefde wil gedeeld worden. Bij het Driekoningen-zingen gebeurt dat dichtbij en ver af; dicht bij door naar mensen uitgezonden te worden in de huizen van de eigen parochie om met hen de vreugde van Kerstmis te delen; ver af door het geld dat wordt verzameld te delen met kinderen die het minder goed hebben dan wijzelf.

Omdat het Driekoningen-zingen een vriendelijk en compact project is, liggen er kansen om met de kleine koningen op weg te gaan naar mensen die men anders niet zo snel zou spreken, bezoeken of ontmoeten. Kansen dus voor nieuwe contacten!