Voor wie is het Driekoningen-zingen bedoeld?

Het Driekoningen-zingen is bedoeld voor parochies en geloofsgemeenschappen die ook de organisatie ter hand zullen nemen. Het is gericht op kinderen en jongeren en hun ouders, mensen van de hele parochie, kinderen in arme landen en uiteindelijk op het Christuskind.

Het Driekoningen-zingen is in de eerste plaats bedoeld voor kinderen en jongeren, namelijk om hen Christus (beter) te leren kennen... Lees verder
Naast de deelname van tieners en jongeren zijn ook de ouders en andere begeleiders van harte uitgenodigd om mee te... Lees verder
Omdat het Driekoningen-zingen zich niet alleen afspeelt binnen de muren van de kerk of kerkelijke gebouwen, maar de beweging naar... Lees verder
Het Driekoningen-zingen wordt gekenmerkt door een beweging naar buiten, de parochie in, maar ook nog een andere beweging naar buiten,... Lees verder
Als we ons de vraag stellen “Voor wie is het Driekoningen-zingen bedoeld?” dan mogen we “Wie” ook met een hoofdletter... Lees verder
Het Driekoningen-zingen kent een huisliturgie. Er wordt gezongen en gebeden aan de deur en het huis wordt gezegend. Het zou... Lees verder