Waar vindt het Driekoningen-zingen plaats?

Parochiezaal
Omdat het Driekoningen-zingen een missionaire gebeurtenis is, beperken de bijeenkomsten zich niet tot het kerkgebouw of de kerkelijke gebouwen alleen. De voorbereiding wordt mogelijk gepland in de parochiezaal of een andere geschikte ruimte waar catechese gegeven kan worden en de kinderen kunnen knutselen. Het heeft voordelen deze ruimte in de buurt van de kerk te hebben als ook de viering geoefend zou worden, zoals het lezen van het evangelie en de voorbeden en het zingen van de liederen.

Kerk
Een tweede belangrijke plaats is dus de kerk van waaruit de koningen worden uitgezonden. Daar wordt het evangelie van de wijzen gelezen, gebeden en gezongen en worden de kleine koningen gezegend en uitgezonden. Ook worden zij na afloop van het DKZ weer in de kerk ontvangen voor een korte dankviering.

Huisdeur
De derde belangrijke plaats is juist buiten de kerk of de kerkelijke gebouwen, namelijk de huizen en de plaatsen waar de koningen de vreugde van Kerstmis gaan brengen, de huizen in de straat, misschien ook wel een verzorgingshuis of zelfs een penitentiaire inrichting.

Alle mogelijkheden en afspraken worden gemaakt door het Driekoningen-zingen-team.