Wanneer vindt het Driekoningen-zingen plaats?

Het Driekoningen-zingen vindt plaats op of rond het feest van Driekoningen. Dat feest wordt in Nederland gevierd op 6 januari of op de zondag tussen 2 en 8 januari. Het Driekoningen-zingen zelf, wanneer we langs de deuren gaan, kan geplaatst worden op de dag van Driekoningen zelf, 6 januari, of op de dagen er omheen.

De voorbereidingsbijeenkomst(en) kunnen, ook afhankelijk van het aantal, gepland worden op dezelfde dag of ochtend van het Driekoningen-zingen, maar ook al in de weken van tevoren, bijvoorbeeld gedurende de Adventstijd en de dagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar ofwel op de dagen na Nieuwjaar.