Waarom beginnen met het Driekoningen-zingen ?

Het Driekoningen-zingen biedt vele pastorale kansen vanwege de vele aspecten dat het feest van Driekoningen rijk is. Het Driekoningenzingen is een mooie, leuke en zinvolle activiteit die tegelijkertijd compact is in tijd en organisatiebenodigdheden. Het gaat om één, twee of drie bijeenkomsten, al naar gelang de tijd, de energie en passie welke het Driekoningen-zingen-team in het Driekoningen-zingen wil steken.

    Het Driekoningen-zingen schept kansen voor de parochie of de geloofsgemeenschap om kinderen, jongeren en hun ouders en/of begeleiders verder binnen te leiden in het geloof. Daarbij worden ook degenen naar wie zij gezonden worden in de straten en in de huizen uitgenodigd te delen in de vreugde van het geloof.

    Het Driekoningen-zingen biedt daarmee kansen voor verschillende aspecten van het parochieleven, namelijk catechese, liturgie, missie en diaconie.

Kinderen, jongeren en hun begeleiders worden verder binnengeleid in het geloof van Gods Menswording, de betekenis van de Kerstkring en... Lees verder
Geloof vraagt om gekend maar bovenal ook gevierd te worden. In een zendingsliturgie, wordt het evangelie gelezen waarin wordt verhaald... Lees verder
Hart van ons geloof is de liefde tot God en de naaste (Mt. 22, 40). De liefde wil gedeeld worden... Lees verder
Het geloof moet zich uiten in daden (Jak. 2, 17). Dat mag materieel maar zeker ook immaterieel zijn. Het Driekoningen-zingen... Lees verder
Het Driekoningen-zingen mag een opstap zijn naar meer. Het is zeer denkbaar dat de kinderen (en de ouders/begeleiders) veel plezier... Lees verder