Emmanuel

Als we ons de vraag stellen “Voor wie is het Driekoningen-zingen bedoeld?” dan mogen we “Wie” ook met een hoofdletter schrijven. Uiteindelijk is het doel van al ons (pastoraal) handelen de Emmanuel zelf. Onze eigen groei in geloof als ook het verlangen om anderen daarin te laten delen heeft als doel God de loven, te prijzen, om Hem lief te hebben en te danken. Het Driekoningen-zingen is daarom ingekaderd in een zendingsdienst waar de jonge koningen o.a. worden gezegend en een ontvangstdienst waarin we God danken voor alle goeds dat Hij aan ons heeft willen geven.