Caritas: het geloof in actie

Het geloof moet zich uiten in daden (Jak. 2, 17). Dat mag materieel maar zeker ook immaterieel zijn. Het Driekoningen-zingen biedt kansen, zoals hierboven aangegeven, om als parochie met mensen in contact te komen die men anders niet snel bereikt. Het contact zelf al mag een zegen zijn, bijvoorbeeld met zieken, eenzamen en mogelijk zelfs met mensen in heel bijzondere omstandigheden, zoals gedetineerden. Kleine attenties, zoals een huiszegen, een flyer die herinnert aan het bezoek of een klein pakje driekoningenkoekjes kan het contact verdiepen en laat een herinnering achter. Dat er ook geld wordt opgehaald voor kinderen in arme landen is mooi meegenomen, maar in eerste instantie niet het belangrijkste van het Driekoningen-zingen in dit project. Dat laatste kan overigens wel kansen scheppen om kinderen bekent te maken met de leefomstandigheden van kinderen in andere landen. Dat kan hun leefwereld en ervaring enorm vergroten. Misschien kan zelf contact gelegd worden met het missieproject door Skype of Zoom.