Vorming Team Driekoningen-zingen

Voor het organiseren van het Driekoningenzingen is het noodzakelijk een team samen te stellen van enkele mensen die de organisatie jaarlijks ter hand kunnen nemen. Van belang is dat het mensen zijn die zich meerdere jaren willen engageren, zodat niet elk jaar opnieuw mensen gezocht hoeven te worden. Het opzetten van het Driekoningen-zingen zal, zeker in de begintijd, tijd en energie kosten. Hoeveel hangt van de situatie ter plaatse. Het kopje ‘aan de slag’ geeft een overzicht van de belangrijkste activiteiten van het Driekoningen-zingen-team.

Een team van 3 of 4 personen is voldoende. Zij hebben de coördinatie in handen, maar hoeven niet ook al het praktische werk te doen. Daarvoor kunnen ze ook anderen vragen.

Denk bij het samenstellen van het team aan mensen die voeling hebben met het kinder- en jeugdwerk in de parochie, zoals een lid van

  • het kinder- of jongerenkoor
  • de gezinsmis- of kinderwoorddienstgroep
  • de kinder- of jongerencatechese
  • de tiener- of jongerengroep.

Maar ook mag men denken aan een ouder die nog geen lid is van een parochiële groep en met de kinderen trouw naar de kerk komt.

Omdat het Driekoningenzingen verschillende pastorale aspecten in zich verenigt, zoals catechese, liturgie, missie en diaconie, is het van belang te communiceren met verantwoordelijken op deze terreinen. 

Al naar gelang de manier waarop verantwoordelijkheden in de parochie verdeeld zijn, werkt het team nauw samen met iemand van het pastorale team en/of het (kerk)bestuur, met iemand waarvan de pastoor de eindverantwoordelijke is.