Bestelling huiszegenkaarten

Er was in de afgelopen jaren ruime belangstelling voor de bestelling van de huiszegenkaarten. Een 40-tal parochies/parochieclusters in de drie zuidelijke bisdommen bestelden de kaarten. Ook toen de 2e druk de deur uit was, kwamen er nog steeds aanvragen binnen. Ruim 7000 kaarten vonden zo hopelijk hun weg naar de woningen in de parochies en ook naar de zorginstellingen aldaar.