Huiszegen

Op hun tocht bezoeken de verklede koningen de huizen in stad of dorp en brengen de vreugde van Kerstmis vanuit de kerk naar de straten en in de huizen. Bij een huisbezoek wordt gezongen, ontvangen de driekoningen-zangers mogelijk gaven, maar brengen zij ook zegen. In veel Duitstalige landen wordt de zegen met krijt op de deurpost of de muur geschreven. Het is de korte maar krachtige Latijnse zegenbede ‘Christus Mansionem Benedicat’, wat betekent ‘Christus zegene dit huis’ of ‘Moge Christus dit huis zegenen’.

De zegen wordt niet voluit geschreven, maar weergegeven met de beginletters van de bede ‘CMB’, aangevuld met het jaartal waarop de zegen aan het huis wordt gebracht. De zegen wordt aangevuld met drie kruisjes verwijzend naar Degene die de zegen schenkt, namelijk de Drie-ene God, Vader, Zoon en heilige Geest. Ook de verwijzing naar de ster kan in geschreven zegen worden opgenomen. De volledige zegen wordt zo ‘20+C+M+B*22’.