Betekenis feest van Driekoningen

Het (hoog)feest van Driekoningen wordt ook wel Epifanie of Openbaring van de Heer genoemd. We vieren dat God de Vader zichzelf bekend maakt aan ons mensen in Christus zijn Zoon als Koning en Verlosser. Het valt op 6 januari of op de zondag tussen 2 en 8 januari.

Met het feest van Kerstmis vieren we dat God de Geboorte van zijn Zoon openbaart aan de Joodse herders door de engelen. De herders worden door de engel uitgenodigd om naar de kribbe te gaan waar zij het pasgeboren Christuskind zullen vinden, in doeken gewikkeld (Lc.2,1-20). Met Epifanie maakt God de Vader de geboorte van zijn Zoon bekend aan heidense wijzen die met een ster de weg wordt gewezen naar het huis waarin zij het pasgeboren Christuskind zullen vinden (Mt.2,1-12).

Met het feest van Epifanie belijden wij ons geloof in God die ons nabij is gekomen én zich bekend heeft gemaakt in Christus zijn Zoon. Hij is gekomen als Koning en Verlosser, niet alleen voor de Joden, maar voor alle mensen. Jezus wil ons nabij zijn. Dat betekent immers zijn (Kerst)naam; Emmanuel, God-met-ons.

Evenals de herders en de wijzen worden ook wij uitgenodigd om de vreugde van het geloof in die nabije God te vieren en te verkondigen aan alle mensen van goede wil. Dat kunnen wij bijvoorbeeld doen door het Driekoningen-zingen.

De openbaring van de doop van de Heer wordt gevierd met een eigen feest een het einde van de Kersttijd. Het evangelie van de bruiloft van Kana wordt gelezen op de 2e zondag in de ‘Tijd door het jaar’ van de C-cyclus. Aan beide openbaringen wordt ook gerefereerd in de gebedsteksten van het feest van Epifanie.

De Oosterse Kerk viert op het feest van Epifanie ook de openbaring van Jezus als de veelgeliefde Zoon van de Vader tijdens Doop in de Jordaan. En ook die van de Bruiloft van Kana, waar Jezus zijn eerste wonder(teken) doet, water in wijn verandert.