De parochie als geheel

Omdat het Driekoningen-zingen zich niet alleen afspeelt binnen de muren van de kerk of kerkelijke gebouwen, maar de beweging naar buiten naar de parochie maakt, is het een missionaire activiteit. Deze is gericht op de parochie als geheel, op alle mensen van goede wil (Lc. 2, 14). Christus is mens geworden, niet voor een select groepje, voor een elite, maar voor heel de mensheid. Met Driekoningen vieren we immers dat Christus zich bekend maakt aan een aantal wijzen, niet Joden uit een ver land. De kleine koningen kunnen dus ook en misschien vooral uitgaan naar huizen, gezinnen, instellingen en gemeenschappen waar mensen wonen die niet met de Kerk of de parochie verbonden zijn. De organisatie van het Driekoningen-zingen zal veelal in handen zijn van parochies, maar mogelijk ook andere geloofsgemeenschappen en misschien zelfs een groepje van gezinnen.