Aan de slag!

Met een klein team is het mogelijk om het Driekoningen voor te bereiden, om de mensen en materialen te verzamelen die je nodig hebt voor de verschillende activiteiten. Zij gaan aan de slag met de vragen:

  • Wie zijn/worden onze medewerkers?
  • Wat moet er concreet gebeuren?
  • Welke materialen heb je nodig om dat mogelijk te maken?

De belangrijkste taak van het Driekoningen-zingen-team is het mobiliseren en motiveren van mensen en de uitvoering van het draaiboek van het Driekoningen-zingen in de gaten te houden, zodat het tijdspad met bijbehorende activiteiten goed wordt gevolgd en voorbereidende werkzaamheden op tijd klaar zijn. Hun eerste taak is het vastleggen van data en locaties van het Driekoningen-zingen en de bekendmaking daarvan. 

Het Driekoningen-zingen-team zal leidinggeven aan de verschillende activiteiten rond het Driekoningen-zingen, zowel de voorbereidende activiteiten als op de dag zelf van zendingsviering, het huisbezoek en de ontvangst en eventuele follow-up activiteiten.
In het jaar dat het Driekoningen-zingen wordt opgestart zal ook tijd een aandacht gegeven moeten worden aan verslaglegging om de daaropvolgende jaren op de verworven kennis en ervaring terug te kunnen vallen.