Teksten voor zendingsdienst en huisbezoek

Op de dag van het Driekoningen-zingen worden de koningen gezegend en gezonden. De zending kan plaatsvinden tijdens een eucharistieviering of een woorddienst. Er zijn teksten opgenomen voor een priester, een diaken of leken. In deze liturgische dienst wordt o.a. geluisterd naar het evangelie van de wijzen uit het evangelie van Mattheus en wordt het evangelie ook uitgelegd. Na de zegening en zending gaan de koningen langs de deuren om de Kerstvreugde te verkondigen. Zij doen dat door zang, zegenwensen en mogelijk ook door koekjes mee te nemen om uit te delen.
Bij 'downloads' zijn teksten opgenomen voor het huisbezoek. Teksten voor de zendingsdienst zijn te vinden op de website van de NRL: https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/bisschoppenconferentie-zegeningsri.... Teksten en muziek van liederen kunnen worden gevonden onder 'liederen' op de website.