Catechese: het kennen van ons geloof

Kinderen, jongeren en hun begeleiders worden verder binnengeleid in het geloof van Gods Menswording, de betekenis van de Kerstkring en natuurlijk over het feest van Driekoningen. Er zijn ook kansen om te spreken over de betekenis van missie. God wil zijn liefde immers niet voorbehouden aan een klein groepje mensen, maar delen met alle mensen.

Het is goed om het uitnodigen voor het Driekoningen-zingen niet te beperkingen tot de eigen kring, zoals de misdienaars, kinderkoorleden en kinderen van de eerste H. Communie, maar ook kinderen van de scholen in de parochie of van de scouting.