Vastleggen data en locaties

Eerste en belangrijke taak van het Driekoningen-zingen-team is het vastleggen van een aantal data en bijbehorende locaties.

Het Driekoningen-zingen valt mogelijk in de Kerstvakantie. Men kan kiezen voor de dag van Driekoningen zelf, 6 januari, of een andere dag in de week waarop het feest wordt gevierd. In Nederland wordt Driekoningen gevierd op 6 januari of de zondag tussen 2 en 8 januari.

Het is van belang om te bezien wanneer men voldoende kinderen bijeen kan brengen. Van de andere kant zou het jammer zijn als het Driekoningen-zingen los komt te staan van het feest zelf, omdat men kiest voor een dag die ver verwijderd is van de dag waarop men in de parochie het feest van Driekoningen viert. De grootte van de groep hoeft dus niet het doorslaggevende criterium te zijn.

Men kan het Driekoningen-zingen zo compact of breed maken als men wil, bijvoorbeeld:

  • alles in één dagdeel: voorbereiding en aansluitend zending en zingen
  • alles op één dag; voorbereiding in de ochtend en zending en zingen in de middag
  • één of meerdere voorbereidingsbijeenkomsten op meerdere dagen en een aparte dag voor zending en zingen

Voor al deze bijeenkomsten is het van belang om verschillende ruimtes te voorzien:

  • een ruimte voor de catechese, knutselen en oefenen (liederen)
  • de kerk voor de zendings- en ontvangstdienst
  • een gemeenschapsruimte bij een bezoek aan een verzorgingshuis of een penitentiaire inrichting.