Liederen voor het Driekoningen-zingen

Tijdens het Driekoningen-zingen brengen de kinderen de vreugde van de geboorte van Christus naar de mensen thuis. Zo zijn zij kleine missionarissen van het geloof en apostelen van de Blijde Boodschap.

De Kersttijd kent een rijke keuze aan liederen. Er zijn ook liederen voor het feest van Driekoningen in het bijzonder of coupletten over de drie koningen in Kerstliederen. Hieronder zijn een aantal liederen bijeengebracht. Tevens zijn er een aantal nieuwe teksten gemaakt op bestaande kerstliederen.

De liederen kunnen gebruikt worden voor zowel de zendingsliturgie in de Kerk als tijdens de bezoeken aan de huizen. Het is belangrijk dat de kinderen de liederen goed kennen. Tijdens de voorbereidingsbijeenkomst(en) kan hier ruim aandacht aan geschonken worden, door ze al een paar keer met de kinderen te zingen.