Voor kinderen en jongeren

Het Driekoningen-zingen is in de eerste plaats bedoeld voor kinderen en jongeren, namelijk om hen Christus (beter) te leren kennen en lief te hebben, die ons nabij is gekomen als de Emmanuel, God-met-ons. Door het geloofsonderricht (catechese) en andere voorbereidingen groeien de kinderen en jongeren in het geloof. Deze geloofsgroei mag in hen het verlangen laten groeien de vreugde van het geloof te delen met anderen. Zowel in de voorbereiding als tijdens het Driekoningen-zingen zelf (het langs de deur gaan om de Kerstvreugde te delen) kunnen tieners en jongeren verantwoordelijkheid dragen voor de kinderen, maar ook een voorbeeld zijn in geloof.