Liturgie: het vieren van ons geloof

Geloof vraagt om gekend maar bovenal ook gevierd te worden. In een zendingsliturgie, wordt het evangelie gelezen waarin wordt verhaald van de wijzen die de Koning der Joden hebben gevonden en bidden we voor mensen dichtbij en ver af. Ook worden kronen, mantels en andere attributen van de koningen gezegend en zingen we ons geloof uit.

Niet alleen in de kerk, ook thuis of op andere plaatsen mogen we ons geloof vieren. Bij het Driekoningen-zingen gebeurt dat met name aan de deur van het huis. Het huis wordt gezegend met de Driekoningenzegen en we zingen een lied.

Omdat alles wat we doen en hebben niet vanzelfsprekend is, willen we God op het einde van het Driekoningenzingen danken voor alle goeds dat Hij heeft geschonken. Dat gebeurt in de ontvangst- en dankviering.