Tot slot: stapjes in geloof

Het Driekoningen-zingen mag een opstap zijn naar meer. Het is zeer denkbaar dat de kinderen (en de ouders/begeleiders) veel plezier beleven aan het Driekoningen-zingen. Waarom dan wachten tot volgend jaar met een nieuwe activiteit? Met bijvoorbeeld Palmpasen. St. Maarten of voorafgaand aan de Advent zijn er mogelijkheden te over om weer knutselend en zingend bijeen te komen om Christus beter te leren kennen en te horen dat Hij met ons op weg wil in heel ons leven, in voor- en tegenspoed.
En het hoeft niet bij geloofsvoedsel te blijven voor alleen de kinderen en de jongeren. Mogelijk verlangen de ouders en begeleiders ook naar meer. Dan is het goed dat er meer is, bijvoorbeeld in de vorm van bijbelcursussen of een Alpha-cursus. Zo kunnen we, net als de wijzen, verlangend op weg blijven gaan om de Christus, onze Koning en Verlosser, te leren kennen. We blijven immers leerling van Jezus een heel leven lang.