Corona

De mogelijkheden om het Driekoningen-zingen te organiseren worden de komende tijd mede bepaald door de maatregelen die de Nederlandse overheid en bisschoppen zullen gaan treffen. Zie ook onder 'organisatorisch/wettelijke regelingen'.